travel news

ด่านเจดีย์สามองค์

เจดีย์สีขาว 3 องค์ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนั้น นอกจากบรรจุเรื่องราว ประวัติศาสตร์น่าศึกษาแล้ว ยังเป็นเหมือนประตูสู่ดินแดนเมียนมาและปัจจุบันที่นี่คือด่านชายแดนที่มีความคึกคัก มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคกลาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ด่านชายแดนแห่งนี้จะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ

เนื่องจากไม่เพียงคลาคล่ำด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแปลกตาเท่านั้น หากยังคึกคักด้วยบรรดา พ่อค้าแม่ขายทั้งจากฝั่งไทยและเมียนมานำสินค้าเข้ามาจำหน่ายไม่แพ้กัน ทั้งนี้ ด่านเจดีย์สามองค์นั้น ทำหน้าที่เป็นพรมแดนเชื่อมระหว่างอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กับ อำเภอพะยาตองซู ทางตอนใต้ ของรัฐกระเหรี่ยงในประเทศเมียนมาร์ และด้วยมีลักษณภูมิประเทศเป็นช่องเขาซึ่งเป็นเหมือนเส้นทางสัญจรทางบกสู่ประเทศไทย ด่านเจดีย์สามองค์จึงปรากฏอยู่ในเหตุการณ์สำคัญมากมายในอดีต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นจุดที่เชื่อกันว่าภิกษุอินเดียใช้เส้นทางนี้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังเคยเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ในสงคราม พระเจ้าตะเบงชเวตี้ในช่วงเวลากองทัพพม่าเคลื่อนทัพผ่านเข้ามารุกรานไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

admin (Author)